Estatutos

Estatutos

Aínda que a acta fundacional da Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos da Coruña é do ano 1981,  os estatutos foron modificándose ao longo dos anos.

A última modificación, a vixente, para adaptalos a Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación (BOE 73 do 26/03/2002) podedes descargala dende esta páxina.