A Federación

A Federación de ANPAs de Centros Públicos da Provincia da Coruña asesora e representa as ANPAs dos centros públicos de A Coruña e a máis está integrada en CONFAPA-Galicia e CEAPA.

A federación provincial foi legalizada no ano 1981 a partir de 12 ANPAs e actualmente, en toda a provincia, representa aproximadamente a 32.000 familias.

Estamos presentes en:

 • Consello Escolar do Estado;
 • Consello Escolar de Galicia;
 • Consellos escolares municipais de:
 • A Coruña
 • A Laracha
 • As Pontes
 • Bergondo
 • Betanzos
 • Boiro
 • Cambre
 • Carballo
 • Culleredo
 • Neda
 • Ribeira
 • Sada
 • Santiago
 • Comisións de escolarización (primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional ) en:
 • Ames
 • Arteixo
 • Boiro
 • Cambre
 • Carballo
 • A Coruña
 • Culleredo
 • Melide
 • Oleiros
 • Ordes
 • Ribeira
 • Sada
 • Teo
 • Comisións de bolsas
 • Comisión Provincial de Comedores
 • Comisión de Escolas Viaxeiras
 • Comisión de Voluntariado
 • Comisión Rutas Literarias
 • Observatorio Galego de Convivencia
 • Plataforma pola Defensa do Ensino Público
 • Alianza Social Galega

Publicacións

Elaboración dos informes

 • “LOS COLEGIOS PÚBLICOS A EXAMEN” NO ANO 1983 E “LA ESCUELA PÚBLICA A EXAMEN” NO ANO 1987. “ANÁLISIS SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVA EN GALICIA” ano 1993
 • STEP BY STEP; GIVE ME FIVE, AND THAST ALL; PINOCHO IN A CORUÑA (programa municipal Intercambio Cultural Lingüístico do Concello da Coruña)
 • MANUAL DE LEXISLACIÓN BÁSICA PARA AS ANPAs

E outras colaboracións en revistas e publicación de carácter educativo

Actividades

De carácter regulamentario:

 • ASEMBLEA XERAL ORDINARIA E REUNIÓNS DE XUNTA DIRECTIVA.

De carácter permanente:

 • ESCOLA DE PAIS E NAIS
 • ASESORÍA TÉCNICA 2

De carácter formativo:

 • CURSOS DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS DE ANPAS.
 • XORNADAS PARA PAIS E NAIS INTEGRANTES DE ANPAS.
 • CURSOS SOBRE CONSELLOS ESCOLARES.

Convenios

A FEDERACIÓN PROVINCIAL PODERÁ REALIZAR ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á INFANCIA E XUVENTUDE MEDIANTE, POR EXEMPLO, A FIRMA DE CONVENIOS CON CONCELLOS.

CONVENIOS CO CONCELLO DA CORUÑA, XESTIONANDO OS PROGRAMAS:

 • PROGRAMA DEPORTE NO CENTRO (Dirixido ao alumnado dos centros educativos públicos da cidade, actividade deportiva de dous días á semana)
 • PROGRAMAS LÚDICOS-EDUCATIVOS (obradoiros baseados nas competencias básicas, a formación integral do alumnado)

OS PROGRAMAS MENCIONADOS SON XESTIONADOS POLAS ANPAS E A FEDERACIÓN PROVINCIAL E SEGUE A SERVIR DE MODELO DE ACTIVIDADE EXTRAESCOLAR PARA OUTROS CONCELLOS E PROVINCIAS QUE O COÑECEN DESPOIS DAS CHARLAS DIVULGATIVAS QUE SE TEÑEN FEITO NA NOSA COMUNIDADE E FORA DELA.

NA ACTUALIDADE SON 112 OS XÓVENES TÉCNICOS, DEPLOMADOS E LICENCIADOS QUE TRABALLAN COS NENOS E NENAS, SUPOÑENDO PARA MOITOS DELES O SEU PRIMEIRO EMPREGO E UNHA GRANDE APRENDIZAXE FORMATIVA QUE, POLO PRESTIXIO DO PROGRAMA, EN MOITOS CASOS DERIVA NOUTRAS OFERTAS LABORÁIS.

CONCELLO DE NARÓN:

 • CONVENIO PARA A XESTIÓN DE COMEDOR ESCOLAR

CONCELLO DE ABEGONDO:

 • CONVENIO PARA A REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS DE VERÁN ANO 2012

Programa de comedores escolares

A IMPLEMENTACIÓN DA XORNADA ÚNICA NO ANO 87 NA CORUÑA PROVOCOU UN ÉXODO DE ALUMNADO CARA AOS CENTROS CONCERTADOS, O NOVO HORARIO COMPLICABA Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS AOS SEUS FILLOS, NECESITABAN POR 3 RAZÓNS LABORÁIS TER CUBERTO O HORARIO DO MEDIODÍA E PRIMEIRAS HORAS DA TARDE.

MOI CONSCIENTES DESTA SITUACIÓN E CONSIDERANDO QUE Á DEFENSA DA ESCOLA PÚBLICA PASA TAMÉN POLA SÚA OFERTA DE SERVIZOS PARA NON PERDER ALUMNADO, A FEDERACIÖN PROVINCIAL COA INESTIMABLE AXUDA DAS ANPAS DO MUNICIPIO, ABRE O SEU PRIMEIRO COMEDOR ESCOLAR AO QUE SE INCORPORAN PROGRESIVAMENTE TODOS OS CENTROS PÚBLICOS DE INFANTIL E PRIMARIA DA CIDADE, COA CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE CATERING E UNHA CONDICIÓN IMPORTANTE: A CONSIDERACIÖN DE ESTABLECER UNHA COTA UNIFICADA, DE XEITO QUE TODOS OS CENTROS PAGAN A MESMA MENSUALIDADE, INDEPENDIENTEMENTE DO NÚMERO DE USUARIOS, GARANTINDO OS PRINCIPIOS DE EQUIDADE E SOLIDARIDADE, CONDICIÓN QUE SE MANTÉN ATA HOXE.

FUNCIONAN COA MESMA EMPRESA COMEDORES DA CORUÑA, MIÑO, PONTEDEUME, ARTEIXO E BETANZOS.

GRAZAS A ESTA INICIATIVA E A PROPOSTA DA FEDERACIÓN, A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN ADMITE AOS ALUMNOS DE TRES ANOS NOS COMEDORES, QUE NON TIÑAN DEREITO A EL.

NA ACTUALIDADE OS COMEDORES XESTIONADOS POLAS ANPAs ESTÁN EXTENDIDOS POLA PROVINCIA COMO RESULTADO DO CAMBIO DE XORNADA DE MOITOS CENTROS ESCOLARES.