O primeiro convenio que a Federación asinou co Concello da Coruña para xestionar as actividades extraescolares nos centros públicos da cidade foi no ano 1996, dende entón este compromiso ven renovándose ano tras ano ata a actualidade.

Hoxe en día, os programas que se desenvolven dentro do marco deste convenio seguen a ser un modelo de calidade nas actividades extraescolares para outros Concellos e  Provincias da nosa Comunidade Autónoma e fóra dela.

Este curso son máis de 110 os xóvenes que traballan connosco nos programas que desenvolvemos: técnicos, diplomados e licenciados que traballan co noso alumnado cada curso supoñendo, para moitos deles, o seu primeiro emprego e unha aprendizaxe formativa que, polo prestixio do programa, en moitos casos deriva noutras ofertas laborais.