Iniciativa ‘Imcitizen’

Fuente: La Opinión A Coruña (21·06·23)

El proyecto Imcitizen ( Implementing Children Participation Platforms. Active citizens in decision-making), que persigue el objetivo de estimular el interés y la iniciativa en la vida política y social de los niños y jóvenes tiene en dos colegios coruñeses sendos puntos de actuación de la iniciativa, que ha conseguido financiación de la Comisión Europea.

Se trata de los centros Manuel Murguía y Ramón de la Sagra, cuyos alumnos de 5º de Primaria han empezado a explorar ese lugar que ya deben ocupar en la toma de decisiones que les afectan. Son dos de las 12 escuelas de todo el territorio español que participan en la iniciativa.

La Federación Provincial de APAs de Centros Públicos de A Coruña tiene un rol activo en el proyecto, a través de la sensibilización del profesorado, el alumnado y las familias implicadas. 

“Lo fundamental es trabajar la sensibilización sobre este tema con los equipos directivos, para que la participación social entre en la agenda escolar como tema transversal, porque no es cuestión de una materia”, cuenta el profesor Héctor Pose, coordinador de la iniciativa en la Universidade da Coruña. El proyecto, que está liderado por la investigadora Ana Novella, de la Universidad de Barcelona, busca fomentar la “identidad de ciudadanía democrática” de los niños como miembros activos de su municipios, e identificar estrategias para fomentar su implicación.

La iniciativa, que cuenta con una financiación de casi quinientos mil euros repartidos entre las Universidades y entidades participantes, se ha iniciado en febrero de 2023 y finalizará en 2025 y se desarrollará, además de en A Coruña, en otros cinco municipios: Madrid, Barcelona, Mislata, Castrillón y Azuqueca de Henares (Guadalajara). Además de las Universidades y los Ayuntamientos, colaboran organismos como Ciudades Amigas de la Infancia (Unicef-España) y el Instituto Infancia y Adolescencia (iermB).

Supresión de unidades e peche de centros escolares

Dende a Federación queremos deixar claro o noso rexeitamento ante os peches de centros e aulas, así como a supresión do profesorado, que se prevé que se levará a cabo nunha treintena de centros de educación infantil e primaria para o vindeiro curso 2021-2022.

Deixamos aquí o enlace ao escrito sobre o tema que CONFAPA Galicia, da que formamos parte, ven de enviar á Consellería onde se esixe:

  • Que non se peche ningún centro educativo público galego mais.
  • Que se manteñan nos Centros todo o profesorado necesario para garantir e consolidar cando menos os desdobres autorizados en todos os niveis educativos no curso 20/21.
  • Que se reforcen os cadros de persoal do ensino público co obxectivo de reducir as ratios máximas por aula.
  • Que a inversión económica en educación sexa unha prioridade, non é de recibo facer e desfacer cando falamos da formación do alumnado.

Xunta Directiva da Federación Provincial de ANPAS de Centros Públicos da Coruña

Novas sobre a vacinación dos monitores de comedor

Hoxe, os nosos representantes en CONFAPA Galicia, mantiveron unha reunión coa Directora Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, na que se lles comunicou que se vai proceder ao chamamento dos monitores de comedores xestionados polas anpas, para comezar coa súa vacinación, seguindo a listaxe que lles foi enviada pola nosa Federación, froito do traballo conxunto do noso persoal, das empresas e das ANPAS.

Un saúdo,

Xunta Directiva

Comunicado reunión exames setembro

CONFAPA-GALICIA mantivo este luns unha reunión con representantes da Consellería de Educación da que adxuntamos comunicado que recolle a nosa opinión , avalada por as familias que foron consultadas mediante enquisa cun resultado abraiante en contra do adianto dos exames de setembro ao mes de xuño para o alumnado da ESO e de 1º de bacharelato. Decisión que, a dicir da Consellería, ten a aprobación da xunta de directores e dunha parte dos sindicatos do ensino. Neste comunicado denunciamos unha medida que non ten a aprobación da maior parte da comunidade educativa, as familias, ás que nin siquiera se lles deu a oportunidade de manifestar o seu rexeitamento donde estamos representadas, no Consello Escolar de Galicia, por non ser convocado a tratar un tema de tal profundidade que afecta ao proceso formativo dos fillos e fillas de todos nos.

Ver comunicado

Rexeitamento das familias ao adianto das probas extraordinarias

E.O.I de Viveiro Luz Pozo Garza Twitterissä: "Publicada a convocatoria dos  exames de setembro. Consúltaa na nosa páxina web! https://t.co/TAkweVNmNB… "

Como representantes das familias lexítimamente recoñecidos nas nosas federacións e confederación de anpas, membros dos Consellos Escolares dos Centros, e dos Consellos Escolares municipais e autonómico, pedimos á Consellería teñan en conta a nosa opinión e argumentación en contra da medida de adianto das probas extraordinarias de setembro; e apelamos á responsabilidade social dos sindicatos do ensino e aos seus representados, para que se manifesten en contra dunha medida lesiva para o seu alumnado.

Comunicado

Vacinación de monitores dos Centros escolares

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E O SERGAS EXCLÚEN AOS MONITORES DAS ANPAS DO PLAN DE VACINACIÓN

Informamos que a Federación provincial de ANPAS de Centros Públicos de A Coruña solicitou en primeira instancia á Consellería de Educación que os monitores de comedor e de actividades extraescolares fosen incluídos no Plan de vacinación do grupo 3C que corresponde ao persoal traballador dos Centros Escolares, respostándosenos que non foron considerados como tales, que entenden que non son esenciais nin están entre os colectivos de risco, e que por todo iso deben esperar a que lles corresponda vacinarse dentro do seu grupo de idade; resposta que non podemos entender nin aceptar, pois os monitores/educadores contratados polas Anpas ou as súas Federacións  están en contacto directo co alumnado nos servizos de madrugadores e comedor e/ou actividades extraescolares, varias horas ao día no horario de tarde, e nos dous primeiros casos atendendo ao alumnado sen máscara.

Ante tal resposta, témonos dirixido tamén á Xerencia e Dirección do Sergas para expoñer a situación e solicitar que estes traballadores sexan vacinados cando o persoal colaborador de comedores que depende da Xunta e que sí entraría no grupo 3C, non recibindo resposta algunha.

Denunciamos, ademáis, que se está a producir un agravio á escola publica, pois os traballadores e colaboradores de comedor dos Centros Concertados sí están sendo chamados a vacinarse por terse permitido a súa inclusión nos listados de persoal non docente dos centros.

 As nosas fillas e fillos non só están en contacto directo cos docentes, senon tamén, e ás veces en maior medida, con outros profesionais que tamén traballan nos espazos escolares, colaborando na súa formación, desenvolvemento físico e mental e favorecendo a conciliación familiar. Entre as finalidades dunha pronta vacinación dos traballadores dos centros educativos é primordial a de conseguir que os centros educativos sexan un espazo seguro para o alumnado e para acadar ese fin é absolutamente indispensable que se aplique o Plan de Vacinación a todo o persoal, tamén ao que depende das Anpas.

Xunta Directiva

Protocolo COVID-19. Infraestrutura sen gasto

Fonte: La Opinión A Coruña 19.07.2020

Ver noticia completa

“A Xunta está intentando plantexar unha infraestrutura que non supoña ningún gasto”

“Hai pais que non mandarán así aos fillos ao colexio”. “O profesorado vai botar o día vixiando”

A presidenta da Federación Provincial de Anpas, Lola Blanco.

O protocolo pos-Covid presentado pola Xunta para o próximo curso escalou as tensións cos sindicatos, que se levantaron esta semana da mesa sectorial de educación ante a negativa do Goberno autonómico de negociar un novo plan. Pero a administración tamén se está a enfrontar ás familias, entre ás que engloba a Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais. A súa presidenta, Lola Blanco, afea a falta de comunicación do ente cos proxenitores, e reclama “máis orzamento e docentes” para as novas medidas de distancia e seguridade.

Como se debuxa este ano a volta ao cole?

En principio o protocolo vai seguir adiante. Outra cousa é que todos os integrantes da comunidade educativa esteamos disconformes: sindicatos, asociacións de pais, familias? O que está claro é que consenso non hai, e comunicación ningunha, porque aos sindicatos os citaron para unha mesa sectorial na que non lles deixaron negociar, pero das familias esquecéronse.

Séntense desprazados das conversas?

É que en ningún momento nos dixeron absolutamente nada. Desde que comezou todo isto co confinamento, convocóusenos dúas veces a un encontro coa Consellería para outras cuestións, pero foi unha reunión informativa. En ningún intre se negociou nin se aceptou nada máis que o que se nos expuña. E agora non nos convocaron para nada.

O sindicatos cualificaron o plan de “inviable”. E os pais?

Absolutamente inviable tamén. Ademais, a percepción fundamental que se ten é que a conta da economía redúcense as distancias. O que se está intentando é plantexar unha infraestrutura que non supoña ningún gasto. Redúcense as distancias, non as ratios, non se aumenta o profesorado nin o persoal non docente? Ademais, protestamos por non ternos en conta. Os protagonistas fundamentais seguen a ser os alumnos e por extensión as familias, pero levamos moito tempo decatándonos de cada novidade pola prensa.

Teñen medo os pais de enviar aos fillos aos centros en setembro

Atopámonos nunha combinación de medo e da necesidade de educación e de conciliar. Hai xente que di que precisa traballar, pero outros din que vanse arranxar como poidan pero que nestas condicións non mandarán aos seus fillos ao colexio. Por exemplo, fálase dunha distancia dun metro de cadeira a cadeira, pero estás partindo de que os cativos son estatuas e non se van mover.

Precisaríase unha grande labor de vixiancia para logralo. Temen que diminúa a calidade educativa?

Si. O protocolo establece quendas de entrada e de saída, vixilancia nos recreos, nas aulas, nos corredores, clases burbulla que non poden interactuar? Fáltanos que nos comunique a Xunta en que momento eses profesores van dar clase, porque parece que cando o último neno entre, o primeiro empezará a saír. Se van establecer quendas con metro e media de distancia, cando vai chegar o último neno á clase? Se non se incrementa, o profesorado vai botar o día vixiando. Non sabemos en que intre se van a dedicar á súa función, que é a docencia.

Dentro do panorama galego, cre que na Coruña será máis ou menos sinxelo a aplicación destas directrices?

Creo que vai ser coma en todas as grandes cidades, máis complicado pola cantidade de nenos que hai nos colexios. Na Coruña a ratio é de 25 e nas aula cúmprese ao máximo ou aínda máis, porque os repetidores non contan, así que hai clases de 26 ou 27 en Primaria e de ata 34 en Secundaria.

Explotará en setembro a saturación que sofren algúns centros?

Claro. De feito, a maioría están no máximo e en setembro iso vai ser inviable. Logo, vai a haber un montón de problemas nos espazos. Como din que se empreguen ximnasios ou salóns de actos, ímonos quedar sen un montón de posibilidades. Logo pensemos nos comedores, que son unha loucura. Se no comedor teñen que estar os nenos a metro e medio e non temos máis capacidade? Pois quedarán sen comer.

As Anpas xestionan ese servizo na Coruña.

Si, pero non podemos pór nós uns criterios. Temos uns asociados e é un servizo que se da ao centro, e a partir de aí deberían poder entrar todos. Fálannos de facer quendas, pero é que na Coruña hai centros nos que se están a facer xa tres quendas de comedor agora mesmo. Incluso así, vai caber a terceira parte do alumnado. E hai que ter en conta que o comedor cumpre unha función social, temos moitos nenos becados. Rexeitamos que as Anpas sexan as que impoñan que criterios usar para decidir que uns coman e outros non.

Que centros o terán máis difícil?

O espazo é moito máis sinxelo en colexios do rural, que teñen dez ou doce nenos por aula e algunhas clases baleiras. Na Coruña, por exemplo, o Eusebio da Guarda ou o María Pita teñen tres quendas de comedor e están xa ata arriba, e non hai máis aulas. O Sagrada Familia tamén, e o Anxo da Garda xa ten dúas quendas, e nun colexio de 225 nenos van 100 ao comedor todos os meses. En actividades extraescolares temos arredor de 2.000 nenos todos os anos.

Como están a xestionar esas actividades extraescolares?

O único que pon o plan é que o centro directivo ten que facer un protocolo de adaptación ao Covid, e fará un anexo para as actividades extraescolares. En resumo, que queda a criterio da dirección do centro que se fagan ou non. Entendo que con toda a vixiancia, é máis que probable que a maioría dos colexios digan que non ás actividades extraescolares.

Plantéxanse deixar de prestalas?

Iso díxoo Rogelio Carballo, o presidente de Confapa Galicia (Confederación Galega de Anpas de Centros Públicos), nunha entrevista, pero referido a Pontevedra. Na Coruña, cada Anpa as xestiona de xeito independente, e aínda así temos un compoñente conciliador e de asistencia social que non podemos deixar de lado. O que temos que intentar é solucionalo.

Cales son as súas reivindicacións?

Nós o que necesitamos é espazo, maior orzamento, máis docentes. Que haxa medios. Só con medios se vai poder xestionar. Tampouco se pode deixar en mans dos centros directivos. Cada administración ten que facer unha regulación, non pode facer deixación de funcións. De todos os xeitos, determinadas decisións deberían tomarse pola comunidade educativa no Consello Escolar, non por parte da dirección do centro como se plantexa para que as familias non teñamos nada que dicir.

A próxima semana os sindicatos manifestaranse para esixir un protocolo negociado. Uniranse ás concentracións?

Si, as familias ímonos reunir ás concentracións os días 22 e 28 en Santiago de Compostela. Haberá tamén unha representación tanto da Federación Provincial da Coruña como de Confapa Galicia.

Comunicado sobre o borrador do Protocolo da COVID-19 nos Centros Escolares

Achegamos comunicado de CONFAPA GALICIA no que manifestamos a nosa opinión sobre o protocolo contido no borrador que se someterá á aprobación da mal chamada mesa sectorial, xa que as familias non estamos representadas por ninguén; o que indica o ninguneo da nosa imprescindible aportación. A escola non sería o que é se as ANPAS non xestionasen madrugadores, comedores e actividades extraescolares, asumindo funcións e responsabilidades que cando menos deberían ser recoñecidas pola Administración. Reclamamos, polo tanto, o noso dereito a ter opinión nas medidas que se vaian  adoptar nos Centros Escolares.

Comunicado protocolo da covid 19 nos centros escolares